Einar Film og Fortellinger

Rosenborggata 19b, 0356 Oslo
Postboks 5810 Majorstuen, 0308 Oslo

Guri Neby
Exec. Produsent
Jeanette Busch
Daglig leder/økonomi ansvarlig
Henriette Løberg Carlsen
Produsent
Philip Hallre Sivertsen
Produksjonsleder
Madicken Langvad
Produksjonsleder
Nicoline Helgø
Produksjonsleder
Silje Kristine Bringsli
Koordinator
Martine Skipperud
Koordinator
Marie Stang
Produksjonsleder
Steffen Andersen
Produksjonsassistent